Warszawa, 13.03.2017. Obrady 375. zebrania plenarnego KEP rozpoczê³y siê 13 bm. w Warszawie. G³ównym tematem dwudniowego zebrania plenarnego KEP jest duszpasterstwo dla ma³¿eñstw i rodzin, tak¿e tych rozpadaj¹cych siê. W spotkaniu uczestnicz¹ przedstawiciele episkopatów z 13 krajów. (zuz) PAP/Pawe³ Supernak

Jezuita o. Andrzej Lemiesz duszpasterzem związków niesakramentalnych

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chcemy ukazać ludziom, że nikt ich nie wyklucza z życia Kościoła – podkreślił o. Andrzej Lemiesz z Kalisza powołany na funkcje diecezjalnego duszpasterza związków niesakramentalnych dekretem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w grudniu 2016 r.

– O. Andrzej Lemiesz jest bardzo dobrze przygotowany do sprawowania tej funkcji. Poza tym jezuici w Kaliszu dysponują odpowiednią bazą na organizowane rekolekcji. Informacje na ten temat zostały podane podczas konferencji księży dziekanów. Stosowny list przekazano także do wszystkich proboszczów – powiedział KAI bp Edward Janiak.

W Kaliszu po raz pierwszy odbyły się rekolekcje dla ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. – Takie rekolekcje są skierowane do wszystkich tych, którzy są osobami wierzącymi, ale rozwiedli się i zawarli nowe związki. Są dla tych wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w pełni w życiu sakramentalnym Kościoła, a nie mogą. Chcemy ukazać ludziom, że nikt ich nie wyklucza z życia Kościoła – tłumaczy o. Lemiesz.

Jezuici rozpoczęli pracę duszpasterską polegającą na regularnych spotkaniach oraz Mszach św., podczas których będzie duchowa komunia św. W planach są też indywidualne spotkania dla par oraz comiesięczne spotkania formacyjne. – Ważne jest, by takie pary spotykały się z innymi, które mają te same problemy i wspierały się, towarzyszyły sobie nawzajem, żeby miały tę świadomość, że jesteśmy w jednym Kościele – dodaje duszpasterz związków niesakramentalnych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do o. Andrzeja Lemiesza, superiora klasztoru jezuitów w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 2.

Biskupi podczas 375. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podjęli decyzję, że w każdej diecezji zostanie ustanowiony duszpasterz związków niesakramentalnych.

Jezuita o. Andrzej Lemiesz duszpasterzem związków niesakramentalnych
1.2 (20%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze