Kraków, 19.11.2016. Metropolita krakowski kard. Stanis³aw Dziwisz (2P) i prymas Polski abp Wojciech Polak (P) pozdrawiaj¹ wiernych zebranych przed Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach podczas mszy œw. z okazji og³oszenia Jubileuszowego Aktu Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 19 bm. Uroczystoœæ jest zwieñczeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia oraz jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. (zuz) PAP/Jacek Bednarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W £agiewnikach odczytano jubileuszowy Akt przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana***

Kard. Dziwisz o wznoszeniu się ponad jałowymi podziałami partyjnymi

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Naszym obowiązkiem jest wznosić się ponad jałowymi podziałami partyjnymi, niszczącymi tkankę społeczną, zrywającymi międzyludzkie więzi, prowadzącymi donikąd – powiedział w piątek podczas mszy św. poprzedzającej Orszak Trzech Króli kard. Stanisław Dziwisz.

W homilii wygłoszonej w Katedrze na Wawelu kard. Dziwisz mówił, że gigantycznym orszakiem wiary były ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, na które młodzi z całego świata przybyli w ślad za Chrystusem i za św. Janem Pawłem II – „szczególnym świadkiem Chrystusa na przełomie XX i XXI wieku”.

„Takiego świadectwa jedności potrzebuje nasz podzielony świat, w którym rodzą się uprzedzenia, lęki i niechęci wobec braci i sióstr mówiących innymi językami, posiadającymi inny odcień skóry lub wyznających inną religię. W sercu św. Jana Pawła II było miejsce dla wszystkich, dla wszystkich kultur, tradycji i języków, dlatego nie bójmy się go naśladować” – mówił.

Podkreślił, że krakowski Orszak Trzech Króli jest wyrazem wdzięczności za „lipcowy młodzieńczy pochód wiary na ulicach i placach Krakowa”.

„Potrzeba nam takich świadectw, aby w publicznej przestrzeni naszego miasta było mniej anonimowości, a znalazło się miejsce na zdrową radość, entuzjazm, wzajemną życzliwość i poczucie braterstwa” – powiedział kard. Dziwisz. „Taka jest nasza odpowiedź na ciemności, zalegające na wielu obszarach współczesnego świata. Taka jest również nasza odpowiedź na permanentne napięcia, spory i konflikty występujące na polskiej scenie politycznej” – dodał.

Jak podkreślił kardynał, zdaje sobie sprawę, że „dalecy jeszcze jesteśmy od Izajaszowej wizji pokoju, w którym wilk zamieszka wraz z barankiem, a cielę i lew paść się będą pospołu”.

„Tym niemniej naszym obowiązkiem jest wznosić się ponad jałowymi podziałami partyjnymi, niszczącymi tkankę społeczną, zrywającymi międzyludzkie więzi, prowadzącymi donikąd. Naszym obowiązkiem jest budować cywilizację dobra, wzajemnego szacunku, społecznego dialogu i braterstwa” – mówił kard. Dziwisz.

„Czy nie stać nas, aby w życie parlamentarne i polityczne wprowadzić chociażby ułamek z braterskiej atmosfery Orszaku nie jednego, mającego wyłączną rację +króla+, ale Trzech Króli, a więc będących symbolem pluralizmu i jedności?” – pytał.

Orszak Trzech Króli jest organizowany w Krakowie po raz siódmy. Wyruszy on z trzech różnych punktów miasta, by spotkać się na Rynku Głównym.

Zobacz także
Wasze komentarze