Komentarz do Ewangelii, 6 stycznia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon»” (Mt 2, 1-2). 

Trzej królowie, reprezentanci trzech kontynentów, przychodzą, by oddać cześć Dzieciątku. Widzą w Nim Króla i Boga. Uczę się tego od nich. Pierwszym krokiem do nawrócenia jest uznanie, że On jest najważniejszy (jest Królem i Bogiem) i że to my mamy żyć według Jego zasad – bo są najlepsze, a nie On według naszych. 

Komentarz do Ewangelii, 6 stycznia 2017
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze