Warszawa, 25.03.2018. Procesja palmowa z udzia³em metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza (C) w Niedzielê Palmow¹ w Warszawie, 25 bm. Niedziela Palmowa jest pocz¹tkiem Wielkiego Tygodnia i zapowiedzi¹ zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych. We wszystkich koœcio³ach w Polsce odbêd¹ siê dziœ uroczyste procesje, których uczestnicy nieœæ bêd¹ kolorowe palmy, przedtem poœwiêcone przez kap³anów. (cat) PAP/Rafa³ Guz

Kard. Nycz o złowrogich słowach przeciw życiu

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„W parafiach wychodzą procesje z palmami, ludzie śpiewają radosne Hosanna Synowi Dawidowemu, ale obok tych procesji są inne spotkania, gdzie padają złowrogie słowa przeciw życiu, przede wszystkim przeciw ochronie życia i wszystkim, którzy próbują życia bronić – mówił dziś w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz.

fot: Rafał Guz, PAP

Od „hosanna” do „ukrzyżuj”
Metropolita warszawski podczas Mszy świętej w Niedzielę Palmową w warszawskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego wskazał, że droga zbawienia – od Niedzieli Palmowej, od: Hosanna aż do: Ukrzyżuj – powtarza się w naszym życiu i powtarzała się przez wieki. „Także dzisiaj w różnych miejscach świata jest: Hosanna, ale w także różnych miejscach świata jest złowrogie: Ukrzyżuj, mówione Chrystusowi, mówione Kościołowi. Także na ulicach naszych polskich miast” – powiedział kard. Nycz na zakończenie mszy w słowie skierowanym do bardzo licznie zgromadzonych wiernych.

„Cieszymy się, że Jezus jest z nami. Ale wiemy, że obok tych procesji są inne spotkania, gdzie padają złowrogie słowa przeciwko życiu, przede wszystkim przeciwko ochronie życia oraz przeciwko tym wszystkim, którzy próbują życia bronić” – zaznaczył kard. Nycz. Dodał, że te okrzyki „są złowrogie i bardzo często poza granicami kultury, a nawet przyzwoitości”. To odniesienie do piątkowych protestów w Warszawie. Ich uczestnicy (w liczbie – według różnych danych- od 20 do 50 tysięcy ludzi) sprzeciwiali się projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, który jako projekt obywatelski wpłynął do Sejmu i został pozytywnie zaopiniowany przez komisję sprawiedliwości.

Zdjęcie: demonstranci w ramach „Czarnego Piątku”, fot: Jakub Kaczmarczyk, PAP

Metropolita warszawski podkreślił też, św. papież Jan Pawła II, kiedy podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku niezwykle stanowczo występował w obronie życia poczętego. „Wszyscy starsi pamiętają słowa papieża, których użył w Kaliszu, przywołując słowa Matki Teresy z Kalkuty, która była wielką obrończynią życia poczętego. I papież przytaczając jej słowa mówił: Jeżeli wolno zabić bezbronne dziecko pod sercem matki, to co stoi na przeszkodzie, żebyś ty zabił mnie, a ja zabił ciebie – mówiła św. Teresa z Kalkuty.

Kiedy Franciszek doświadcza wołania „Ukrzyżuj go”
Kard. Nycz dodał, że dzisiaj ta walka trwa. „I trzeba, żebyśmy byli jej uczestnikami po dobrej stronie – tego Hosanna na przemian z Ukrzyżuj, doświadcza także Piotr naszych czasów – papież Franciszek, wtedy kiedy znakomita większość woła „Hosanna” dla papieża, który prowadzi nas do Boga, ale także prowadzi nas do człowieka, człowieka szczególnie potrzebującego, ubogiego, biednego, bezdomnego, uchodźcę, wtedy inni wołają „Ukrzyżuj”. I tak pewnie będzie do końca czasów” – mówił metropolita warszawski. Podkreślił jednocześnie, że pytanie leży w tym, po której ja będę stronie.

fot: Rafał Guz, PAP

Nawiązując do tegorocznego orędzia papieża na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży w Diecezjach, wybrał słowa: „Nie bój się Maryjo, bowiem znalazłaś łaskę u Boga”. (…) „I sądzę, że każdy z nas może te słowa odnieść do siebie. Nam dzisiaj przypominając te słowa, papież Franciszek mówi: Człowieku XXI wieku nie bój się, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Nie lękaj się, Chrystus jest z tobą, Chrystus chce zamieszkać w tobie. Nie bójmy się przyjąć Chrystusa. I to jest nasza odpowiedź na tę wahliwość tłumów, którzy raz krzyczą Hosanna, a za chwilę wołają Ukrzyżuj!” – mówił kard. Nycz.

A dalej pytał: „Ilu takich zmieniających poglądy, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ilu takich ludzi jest w otaczającym nas świecie. A czym nam taka pochopna zmiana, nieuzasadniona niczym także nie grozi?”. Na zakończenie metropolita warszawski zaapelował: „Nie bój się przyjąć Chrystusa, a wtedy będziesz człowiekiem szczęśliwym, będziesz człowiekiem, który razem z Jezusem Chrystusem będzie uczestniczył w zbawianiu świata”.

Kard. Nycz o złowrogich słowach przeciw życiu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze