Kard. Ravasi: chrześcijaństwo i islam mogą współistnieć

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nadzieję na pokojowe i harmonijne współistnienie chrześcijaństwa i islamu na naszym kontynencie wyraził kard. Gianfranco Ravasi. Przyznał jednocześnie, że współczesnej Europie brakuje duchowej tożsamości.

„Chciałbym nade wszystko aby w świadomości Europy powrócono do antycznej tradycji kulturowej, wychodząc poza horyzont finansów i ekonomii” – mówił gość z Watykanu. Przypomniał, że tożsamość Starego Kontynentu stanowią trzy elementy: filozofia grecka, prawo rzymskie oraz chrześcijańska koncepcja rzeczywistości, która niejako przefiltrowała całe dziedzictwo grecko-rzymskie.

Do tego głównego nurtu, wyznaczającego tożsamość Europy wpływają inne rzeki: protestantyzm, renesans, Oświecenie, XIX-wieczny idealizm, spuścizna Hegla i Marksa a potem modernizm i zerwanie relacji filozofii i nauki z teologią – wskazywał kard. Ravasi.

Purpurat spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy Europa nie przeżywa dziś procesu „wymiany kultur”, wobec czego co odniesienia do źródeł europejskiej tożsamości za 20 lat stacją rację bytu. Przyznał iż zdaje sobie sprawę, że antyczne „matryce” z czasem pobladły, a sekularyzacja spowodowała utratę poczucia europejskiej tożsamości. Dziś komponentem dominującym są ekonomia i finanse.

„Drugim wyzwaniem jest fala migracyjna, która przynosi ze sobą model kulturowy odmienny od naszego, i z którym oczywiście musimy się zmierzyć” – zaznaczył kard. Ravasi. Jednocześnie podkreślił, że wbrew populistycznym opiniom, owa fala migracyjna jest jeszcze stosunkowo słaba: rocznie napływa około 300 tysięcy osób, podczas gdy cały kontynent liczy 350 milionów osób.

„Może zaistnieć sytuacja podobna do tej, która miała miejsce w średniowieczu, kiedy musieliśmy mierzyć się z najazdami barbarzyńców” – przyznał hierarcha. Dodał, że dzięki silnej tożsamości i wyraźnemu obliczu, chrześcijaństwo doprowadziło do procesu osmozy, spotkania i współistnienia kultur.

„Z jednej strony mamy silną tożsamość islamską a z drugiej pozbawioną wyrazistości Europę – mówił przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Jego zdaniem możliwe są więc dwa scenariusze: brutalne starcie albo dialog – rozwiązanie typowe dla prawdziwych religii. Kardynał wyraził nadzieję, że w Europie dokona się to drugie rozwiązanie, a więc model harmonijnego współistnienia różnych religii, zwłaszcza chrześcijaństwa i islamu.

Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury uczestniczy w trwającym w Lublinie V Kongresie Kultury Chrześcijańskiej. Rozpoczął się w czwartek i potrwa do niedzieli. W wydarzeniu uczestniczą wybitni ludzie kultury i nauki, m.in. Krzysztof Penderecki, ks. prof. Michał Heller, prof. Adam Daniel Rotfeld, czy Adam Zagajewski.

fot. flickr.com/murdelta

Zobacz także
Wasze komentarze