Versaldi

Fot. wikipedia

Kard. Versaldi w Madrycie o reformie prawa małżeńskiego

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O konstytucji apostolskiej „Veritatis gaudium” papieża Franciszka, dotyczącej odnowy uniwersytetów kościelnych i wydziałów teologicznych oraz jej wpływie na polu prawa kanonicznego mówił w Madrycie kard. Giuseppe Versaldi. Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez Uniwersytet św. Damazego ku czci św. Rajmunda z Penyafortu, patrona prawników kościelnych. Obecny był również kard. Carlos Osoro.

Celem reformy papieża Franciszka nie jest uczynienie z procesu o unieważnienie małżeństwa „czegoś powierzchownego, ale danie większej możliwości osobom, które doświadczają trudności w swoim małżeństwie, aby mogły skorzystać ze sprawiedliwości Kościoła”. Temu ma służyć „usprawnienie struktur oraz wzrost wykwalifikowanego personelu” – powiedział kard. Versaldi.

Wskazał, że „aktualizacja orędzia Ewangelii w konkrecie codzienności i w różnych stanach chrześcijańskiego życia jest szczególnym zadaniem prawa kanonicznego, kiedy kieruje się ono zasadą miłości i sprawiedliwości”. Odnowa prawa kanonicznego nie skończyła się wraz z Soborem Watykańskim II, ale trwa nadal. „Musi dążyć do tej odnowy, której pragnie papież Franciszek, a która ma na celu misyjne nawrócenie całego Kościoła w odpowiedzi na nowe wyzwania dzisiejszego świata” – podkreślił kard. Versaldi.

Głos zabrał także prof. Roberto Serres, dziekan wydziału prawa kanonicznego: „Mamy duży procent studentów spoza Hiszpanii, którzy przyjeżdżają tutaj na studia z wielu krajów świata i mamy nadzieję, że niedługo przyjadą także z Polski. Bardzo byśmy się z tego cieszyli. Staramy się ukazać prawo kanoniczne w perspektywie eklezjalnej, w perspektywie misyjnej, w służbie Kościołowi, w komunii kościelnej, w jedności ze Stolicą Apostolską. Jest to nasza cecha, która bardzo nam pomaga”.

Zobacz także
Wasze komentarze