kobieta modlitwa

Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 10 sierpnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne«” (J 12,24-25). 

 

Obumieranie boli. Bardzo. Szczególnie kiedy stajemy się bardziej podobni do Boga. Kiedy umiera nasza pycha, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo – nasze grzechy główne. Bolesny jest proces dochodzenia do stanu, kiedy jest Go w naszym życiu więcej, a nas mniej. Jednak na tym polega chrześcijaństwo. Proszę Mistrza z Nazaretu, abym potrafił tak żyć, aby to On był pierwszy i najważniejszy. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze