dzieci śmietnik

Fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 13 października 2019

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła (Łk 17, 12-19). 

 

To było zaskakujące, a być może i skandalem, dla Żydów. Mistrz z Nazaretu uzdrawia Samarytanina, o którym Łukasz pisze, że był „cudzoziemcem”, co nie do końca było prawdą, choć pobożni Żydzi tak myśleli. Samarytanie byli Żydami, ale pogardzanymi przez innych, gdyż pozwalali na swoim terenie budować świątynie ludziom innych religii, pozwalali na małżeństwa mieszane, a do tego zrezygnowali z obowiązku pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. Mistrz z Nazaretu pokazał, że w kimś pogardzanym przez innych może być dobro (wdzięczność) i to, że Bóg nie interesuje się jedynie wybraną częścią ludzi, czy świata, ale wszystkimi. Na szczęście. 

Zobacz także
Wasze komentarze