fot. Unsplash

Komentarz do Ewangelii, 16 listopada 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi»” (Łk 17, 26-28). 

 

Paruzja, Dzień Pański, drugie przyjście Chrystusa na świat w chwale pod koniec dziejów, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych i sędziego świata – można na nie czekać z lękiem przed spotkaniem ze strasznym Bogiem, zionącym siarką i zemstą. Można też czekać z nadzieją, jak na spotkanie z troskliwą, opatrująca rany i czułą Miłością. Chrześcijaństwo jest dla mnie dojrzewaniem do odkrywania takiej właśnie, prawdziwej twarzy Boga. 

Zobacz także
Wasze komentarze