rozważanie

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące rozważanie

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 7 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 28 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus

Czytaj dalej
Wiadomości grób Jezusa

Komentarz do Ewangelii, 21 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich:

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 1 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 22 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok,

Czytaj dalej
Wiadomości połów

Komentarz do Ewangelii, 10 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 8 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 14 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 7 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 31 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 30 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się

Czytaj dalej
Wiadomości

Wideo na niedzielę, 30 grudnia 2018

Słowo na dziś głosi o. Tomasz Gali OMI.  

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 28 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii I, 24 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 22 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 21 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 17 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 30 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 23 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni

Czytaj dalej
  • 1
  • 2