fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 18 kwietnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 13-15).  

 

Wielki Czwartek. „Wiele nie rozumiem” – im jestem starszy tym bardziej zgadzam się z tym stwierdzeniem. Nie rozumiem uniżenia – teologowie powiedzą: kenozy – Chrystusa. Obraz Boga obmywającego nogi grzesznikom, tym, którzy zaraz go opuszczą niczym banda tchórzy, jest poruszający. Ta scena zupełnie niszczy rozumienie Boga odległego, zimnego. Jeśli Bóg tak potrafi służyć, to i ja, chrześcijanin, powinienem. Proszę Boga w ten Wielki Czwartek, aby uczył mnie, nas, takiego kapłaństwa, które służy. Kapłaństwa, które obmywa nogi wszystkim potrzebującym, nie tylko zaangażowany katolikom, które traktuje to jako coś naturalnego i zwyczajnego. 

Zobacz także
Wasze komentarze