Komentarz do Ewangelii, 19 sierpnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim»” (J 6, 53-56). 

 

Umarli za życia. Ludzie samotni, bez nadziei, bez celu, toksyczni, smutni. Żywi, a umarli. Zombie. Obyśmy nie stali się kimś takim, bo przecież chrześcijanin to ktoś żyjący, jak mawiał ks. Jan Kaczkowski, na pełnej petardzie, bo żyjący Ewangelią. Wierzący, że z Bogiem, którego spożywają jak najczęściej, można zmienić świat. Naprawdę.

Zobacz także
Wasze komentarze