krzyż

fot. Cathopic

Komentarz do Ewangelii, 21 lutego 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8, 34-36). 

 

Nikt z nas chyba nie lubi krzyża. Co więcej, uciekamy od niego, mniej lub bardziej skutecznie. Krzyż jest jednak nam potrzebny, aby dostać się do nieba. Tak mówi Jezus w Ewangelii. Różnego rodzaju przeciwności, choroby, trudy, toksyczni szefowie i inni ludzie, upokorzenia powodują, że ostatecznie się uszlachetniamy. Stajemy się bardziej święci, cierpliwi, łagodni, miłosierni… Ciekawe. Znam teorię, ale nadal nie zawszę potrafię pokochać i Nim żyć. 

Zobacz także
Wasze komentarze