Komentarz do Ewangelii, 22 lutego 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»” (Mt 16,16-19). 

 

Pytanie stare jak Ewangelia. Pojawia się w święto katedry św. Piotra. Zastanawiająca droga dedukcji: od ogółu do szczegółu. Wpierw pada pytanie Jezusa: „za kogo Mnie uważają ludzie?”. Potem: „za kogo Mnie uważają apostołowie?”, następnie: „za kogo Mnie uważasz, Piotrze?”. Pomiędzy linijkami tekstu zawarte jest pytanie: „a za kogo ty Mnie uważasz?”. Od odpowiedzi na to pytanie wiele zależy. Jeśli uznamy Jezusa za Boga, to trzeba nam zacząć żyć Ewangelią. Bo nie chodzi jedynie o słowne deklaracje, a o życie Bogiem na co dzień. Spróbujmy. Z Nim damy radę.

Zobacz także
Wasze komentarze