Fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 28 maja 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 20-23). 

 

Modlitwa Jezusa na zakończenie ostatniej wspólnej kolacji z uczniami. Prosi Ojca o siłę dla nich, dla współczesnych uczniów Chrystusa, aby byli jedno, wprowadzali pokój, szacunek, przebaczenie. Mieli relacje na wzór Trójcy Świętej. Jest z tym różnie. Bardzo różnie. Proszę Boga, prośmy Boga, abyśmy, gdy nie mamy sił do miłowania, łączenia, miłowania, wprowadzania pokoju i przebaczania, On nas w tym wspierał. 

 

 

Zobacz także
Wasze komentarze