„Niewierny Tomasz” – obraz olejny włoskiego malarza barokowego Caravaggia, obraz XVI wieku, fot. Wikipedia

Komentarz do Ewangelii, 3 lipca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: »Pokój wam!« Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym«. Tomasz Mu odpowiedział: »Pan mój i Bóg mój!«. Powiedział mu Jezus: »Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli«” (J 20,26-29). 

 

Specjalista od zadawania pytań; od wpychania paluchów w rany Jezusa; od przekonywania się, czy aby na pewno. Święty Tomasz jest nam bardzo bliski szczególnie w tych momentach, gdy na różne sposoby chcemy sprawdzić, czy na pewno On jest, gdy przeżywamy momenty wątpliwości, gdy zadajemy sobie pytania o Boga. Z drugiej strony, ten tekst pokazuje, jaką Bóg ma cierpliwość dla nas, nie pozostawia nas i jak wychodzi tym wszystkim wątpliwościom naprzeciw. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze