Komentarz do Ewangelii, 30 października 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „I mówił dalej: »Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło«” (Łk 13, 20-21).  

 

Tę przypowieść odbieram nieco bardziej prywatnie, bo ukończyłem technikum spożywcze i siłą rzeczy byłem przy produkcji chleba i ciast. Jako chrześcijanie mamy wprowadzać królowanie Boga, życie według zasad Ewangelii, tam gdzie jesteśmy. Zakwasu do ciasta chlebowego daje się niewiele, ale to on nadaje chlebowi wzrost i smak. Tak jest z nami. Może nas być niewielu, ale wiarą, naszymi wartościami, mamy szansę nadać naszemu otoczeniu i światu, sens, smak i siłę wzrostu.

Zobacz także
Wasze komentarze