pexels

Komentarz do Ewangelii, 31 stycznia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma»” (Mk 4, 21-25). 

Bodajże trzy razy pada podobne sformułowanie z usta Mistrza z Nazaretu w Ewangelii (Mt 25, 26-30; Mk 4, 21-25; Łk 19, 22-27). Pada w kontekście przypowieści o siewcy, o lampie, o ziarnku gorczycy. Odczytuję je zatem nie na płaszczyźnie biznesowej, ale rozwoju duchowego, naszej aktywności i zaangażowania. Na końcu ziemskiego życia staniemy przed Bogiem. On zapyta, czy rozwinęliśmy się w pokorze, hojności, czystości, miłości, umiarkowaniu, cierpliwości, gorliwości i pracowitości. Obyśmy wyszli z tego spotkania z podniesioną głową. 

Zobacz także
Wasze komentarze