pomoc

Fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 4 listopada 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych»” (Mk 12, 28b-31). 

 

Listopadowe Ewangelie są bardzo konkretne. Gdy „włączy się” telewizor, „otworzy się” Internet, wyskakują międzyludzkie kłótnie, bitwy, wojny, wojenki, oszczerstwa, brak zgody i przebaczenia. Oby nas poznawano po miłości. Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy poganie – jak pisze Tertulian – nawracali się, widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7). Mocno dotyka nas to, że jest odwrotnie. Może warto do tego wrócić? To działa.

Zobacz także
Wasze komentarze