wkurzony

fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 9 listopada 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie»” (J 2,13-17). 

 

Ten ewangeliczny fragment przedstawia intuicje Jezusa dotyczącą Kościoła. Bardzo radykalny i ekspresyjny fragment. W przedsionku świątyni jerozolimskiej nie tylko handlowano, ale na jej dziedzińcu uprawiano też politykę. Styk świątyni, Kościoła z polityką i pieniędzmi nie jest dobry. Bardzo łatwo to władza i posiadanie, a nie Bóg,  mogą stać się celem życia dla ludzi Kościoła. 

Zobacz także
Wasze komentarze