krzyż

Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 9 sierpnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je«” (Mt 16,24-25). 

 

Żyjemy na świecie po to, aby na tyle się uszlachetnić, żeby dostać się do niebaNie da się tego zrobić bez krzyża: choroby, innego cierpienia, złego szefa, super wymagającego profesora, biedy materialnej, trudnych relacji… Można by mnożyć i mnożyć. Krzyż, zmaganie z nim, uszlachetnia. Dzięki jego doświadczeniu stajemy się bardziej pokorni, łagodni, wybaczający…  po prostu bardziej święci. 

Zobacz także
Wasze komentarze