Fot. Sunset Girl on Unsplash

Komentarz do Ewangelii, 10 grudnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy” (Mk 1, 1-6).

 

Druga niedziela adwentu i druga katecheza przygotowująca do Bożego Narodzenia. Przypomnienie, że mamy, świeccy i duchowni, po prostu jako chrześcijanie przyprowadzać ludzi do Boga. Nie zawsze potrzeba wielu słów, kazań, katechez, czasem wystarczy, jak Jan Chrzciciel, żyć Bogiem. Sposób jego życia pociągał i był magnesem dla ludzi, którzy przychodzili do niego, a w konsekwencji do Boga. Oby i tak było z nami.

Komentarz do Ewangelii, 10 grudnia 2017
4.2 (70%) 4 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze