Komentarz do Ewangelii, 11 kwietnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?». Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan” (J 13, 21-27). 

Kolacja z przyjaciółmi. Wzruszenie. Zdrada Judasza. Zaraz potem zapowiedź zdrady Piotra z trzykrotnym pianiem koguta. Boję się. Każdy grzech nas, chrześcijan, jest mniejszą bądź większą zdradą Przyjaciela. Oby było ich jak najmniej. 

Komentarz do Ewangelii, 11 kwietnia 2017
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze