domena publiczna

Komentarz do Ewangelii, 11 sierpnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16, 24-26). 

 

Im jestem starszy, tym bardziej doświadczam tego, że krzyż uszlachetnia i „szlifuje nas” w drodze do nieba. Nie potrafię określić dlaczego, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy przeszli ciężkie doświadczenie, takie, które ich przerosło, zmagali się z nim, są ludźmi piękniejszymi w swoim człowieczeństwie i chrześcijaństwie. Promienieją dobrocią i Bogiem. Mają w sobie pokój i pokorę. On ich przemienił. 

 

Marcin Wrzos OMI

Zobacz także
Wasze komentarze