Belgia: zakaz eutanazji w placówkach zakonnych

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Franciszek osobiście zaaprobował decyzję Kurii Rzymskiej nakazującą belgijskiej prowincji Braci Miłosierdzia, by do końca sierpnia zaprzestała oferowania eutanazji w swych placówkach opieki psychiatrycznej.

Jak powiedział będący również Belgiem brat Rene Stockman, przełożony Braci Miłosierdzia, wszyscy zakonnicy belgijskiej prowincji muszą podpisać skierowany do niego list z deklaracją, że „w pełni popierają magisterium Kościoła katolickiego, który zawsze twierdził, iż ludzkie życie musi być szanowane i chronione w sposób absolutny, od chwili poczęcia aż po jego naturalny kres”. Ci, którzy odmówią podpisu, narażą się na kary przewidziane w prawie kanonicznym, a cała prowincja musi się spodziewać w razie niesubordynacji kroków prawnych, a nawet wyłączenia z Kościoła.

W marcu belgijska prowincja Braci Miłosierdzia zezwoliła lekarzom na dokonywanie w jej placówkach eutanazji chorych psychicznie znajdujących się w „stanie nieterminalnym”. Spowodowało to reakcję brata Stockmana, który doprowadził do podjęcia postępowania w tej sprawie przez dwie watykańskie kongregacje – Nauki Wiary oraz ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Wydany wspólnie przez te kongregacje dokument z ultimatum dla belgijskich zakonników uzyskał wsparcie papieża – zaznaczył przełożony generalny Braci Miłosierdzia. „Ojciec Święty został o nim formalnie poinformowany i został także poinformowany o krokach, jakie mają zostać podjęte” – napisał brat Stockman w e-mailu.

Bracia Miłosierdzia prowadzą w Belgii 15 ośrodków psychiatrycznych, z których korzysta co roku 5 tys. pacjentów. W ubiegłym roku około 12 z nich wystąpiło o eutanazję, przy czym dwóch przeniesiono do innych placówek, gdzie można było ją przeprowadzić.

Belgia: zakaz eutanazji w placówkach zakonnych
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze