Komentarz do Ewangelii, 12 lipca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził” (Mt 10,3-4). 

Czasem, gdy się modlę tym zestawieniem uczniów Chrystusa, bardzo się pocieszam. To ludzie młodzi i dojrzali, uczniowie i wykształceni, pracujący fizycznie i umysłowo, a nadto ci, którzy na różne sposoby zawiedli Jezusa. Tak jakby Bóg podpowiadał, że każdy człowiek nadaje się na Jego ucznia, a On jedynie chce, aby w szkole Boga dojrzewali i zmieniali się w ludzi dobrych i świętych. To obraz Kościoła, który nie jest wspólnotą ludzi „już doskonałych” (niebezpiecznie jest, jeśli ktoś tak myśli), ale ludzi, którzy z trudem, mozolnie i wzajemnie się wspierając, dążą do doskonałości

Komentarz do Ewangelii, 12 lipca 2017
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze