kajdanki wolność

Komentarz do Ewangelii, 13 grudnia 2016

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Wtedy Jezus rzekł do arcykapłanów: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”. (Mt 21, 28-32).  

Pokora jest kluczem do relacji z Bogiem. Zadziwiające, że w to, co mówił Jan Chrzciciel, bardziej uwierzyli grzesznicy których symbolizują nierządnice i kolaboranci okupanta, niż ludzie związani z synagogą. Nie wiem, może ci ostatni uważali się „za lepszych”, „mądrzejszych” i byli bardziej otwarci na siebie niż na Boga. To pokazuje niebezpieczeństwo pychy, kiedy uważamy siebie za tak ważnych i mądrych, że nie chcemy słuchać tych, których uważamy za gorszych. Może się wówczas okazać, że nie posłuchamy Boga, który lubi mówić zwłaszcza przez takich ludzi. 

Komentarz do Ewangelii, 13 grudnia 2016
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze