Komentarz do Ewangelii, 13 lutego 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?». Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»” (Mk 8, 17-21). 

 

Ponownie Ewangelia, która zaprasza do czujności i otwartości. Dzieje się wokół nas wiele Bożych znaków. Bóg przychodzi kreatywnie, nie tylko w sakramentach, Piśmie Świętym, ale też w ludziach umęczonych, zagonionych, wyobcowanych, na marginesie społeczeństwa. Otwórzmy oczy, uszy i serca. Być może chce i nas użyć, tak jak apostołów z dzisiejszej Ewangelii, do czynienia względem nich dobra.  

Komentarz do Ewangelii, 13 lutego 2018
4 (66.67%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze