Komentarz do Ewangelii, 14 sierpnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego»” (J 15,12-15). 

Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy niewierzący, jak pisze Tertulian, nawracali się, widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7). Mam wrażenie, że dziś między nami tej miłości brakuje. Wystarczy włączyć telewizor czy poczytać trochę wiadomości. Muszę jednak zacząć od siebie. Od przełamania się do tych osób, które tak zwyczajnie, po ludzku, trudno mi kochać.

Zobacz także
Wasze komentarze