Komentarz do Ewangelii, 17 kwietnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą” (Mt 28, 8-10). 

 

Rozpoczyna się oktawa Wielkanocy. Jest ona po to, aby przedłużyć świętowanie Paschy Chrystusa i się nią nacieszyć. Pierwszymi apostołkami Zmartwychwstania są kobiety. To one niosą wiadomość o Zmartwychwstaniu do uczniów i dalej na cały świat. One towarzyszyły Jezusowi, nie licząc apostoła Jana, w ostatnich chwilach, gdy reszta uczniów uciekła w trakcie procesu i spod krzyża. One miały odwagę. Warto się jej od nich uczyć, gdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa będziemy mówić innym. 

Komentarz do Ewangelii, 17 kwietnia 2017
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze