Abp Skworc: nie ma katolików bez świętowania niedzielnej Eucharystii

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie ma chrześcijan, katolików bez świętowania niedzielnej Eucharystii – te słowa usłyszeli wierni podczas uroczystej Mszy św. pontyfikalnej w Niedzielę Zmartwychwstania w katowickiej katedrze z ust abp. Wiktora Skworca.

Metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc sprawował uroczystą Eucharystię pontyfikalną w Niedzielę Zmartwychwstania w katowickiej katedrze. W czasie homilii podkreślał znaczenie niedzieli jako pamiątki Zmartwychwstania. – To bardzo znaczące, iż spotkania ze Zmartwychwstałym miały miejsce, jak zaznacza św. Jan, „pierwszego dnia po szabacie”, czy św. Łukasz – „w pierwszy dzień tygodnia” – mówił.

Mówiąc o świętowaniu niedziele zaznaczył, że „każda niedziela to święto Zmartwychwstania”. – To święto radosnego spotkania z Nim, ze zmartwychwstałym Panem. On wybrał ten dzień, aby spotykać się z tymi, którzy uwierzyli w Niego w parafialnych wieczernikach podczas niedzielnej Eucharystii! To dzień, w którym Kościół do końca czasów będzie głosił tę radosną nowinę – powiedział kaznodzieja.

Hierarcha wskazywał na wielkie znaczenie tego dnia dla wierzących. – Niedziela to nasze święto. Nas – chrześcijan, nas – wierzących w Jezusa Chrystusa. To dzień Kościoła, to nasz religijny i kulturowy wyróżnik. Nie ma chrześcijan, katolików bez świętowania niedzielnej Eucharystii! Obecność na niedzielnej Mszy św., czynny udział w Boskiej Liturgii, poprzez przystępowanie do Komunii Świętej z czystym sercem, to wyraz, manifestacja naszej żywej wiary w Jezusa Zmartwychwstałego Pana i Odkupiciela, to jest wyraz wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie w dniu, kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia! Równocześnie jest to droga prowadząca do pełnego życia, do doświadczania wewnętrznego pokoju, poczucia godności i radości serca. Takie owoce przynosi każde spotkanie ze Zmartwychwstałym a naszą powinnością jest dzielić się nimi z każdym bliźnim – mówił metropolita górnośląski.

W czasie Eucharystii abp Wiktor Skworc życzył także wszystkim „żywej wiary, a nade wszystko gorącej miłości”. – Aby z gorliwością dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa; świadectwo o odnowionej godności każdego człowieka! Życzmy sobie nawzajem duchowej radości i wdzięczności, łącząc się we wspólnym wyznawaniu tej wielkiej tajemnicy wiary, jaką jest Chrystusowe zmartwychwstanie – powiedział.

Abp Skworc: nie ma katolików bez świętowania niedzielnej Eucharystii
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze