Fot. Pixabay

Komentarz do Ewangelii, 17 listopada 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi»” (Łk 17, 26-30). 

 

Modlę się i zastanawiam, czy jestem gotowy na spotkanie z Jezusem. Logika nakazuje, że trzeba być ciągle w gotowości. Ta chwila, moment może nas zaskoczyć, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj powołania czy zawód. Nie chodzi przecież tylko o moment końca świata, ale też o moment śmierci. Chciałbym być gotowy. Proszę Boga o łaskę, abym moment spotkania z Nim był tym, w którym będę najbardziej gotowy do tego.

Zobacz także
Wasze komentarze