Komentarz do Ewangelii, 18 marca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”. (J 12, 24-26). 

 

Kolejna niedzielna, wielkopostna katecheza przygotowująca nas do świąt. Zostały zaledwie dwa tygodnie. Mistrz z Nazaretu przypomina nam o walce, która ciągle w nas się dzieje. Mamy obumierać (obumieranie z zasady jest bolesne i trudne) w naszym egoizmie, w pysze, aby On mógł w nas końcu zacząć żyć. Warto spróbować. 

Komentarz do Ewangelii, 18 marca 2018
3.8 (62.86%) 7 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze