Komentarz do Ewangelii, 19 stycznia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał” (Mk 3, 13-19). 

 

Apostołowie Jezusa. Gdybyśmy nieco „pogrzebali” w ich życiorysach, to odnajdziemy wśród nich kolaboranta, oszusta, zdrajców, tchórzy, osoby mające problem z wiarą, kilku gniewnych ludzi (gr. boanerges oznacza rzucającego grzmoty). Bóg nie wybiera idealnych ludzi, ale słabych, takich jak Ty i ja, aby ich przemienić. Przekonujący dla mnie jest Bóg, który nie gardzi nami i zaprasza do swojej szkoły jako uczniów. Z nas, słabeuszy, czyni w Kościele ludzi wiary. Nie idealnych, bo zmagającymi się z grzechem, trudnymi cechami charakteru, uprzedzeniami. Dzięki Bogu mamy szansę stawania się kimś lepszym. Skorzystajmy. 

Zobacz także
Wasze komentarze