Komentarz do Ewangelii, 2 kwietnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą»” (Mt 28, 8-12).

Kobiety u grobu Jezusa. Ciekawy dialog. Poruszająca narracja: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom”. A one „pobiegły oznajmić to Jego uczniom”,. To nasze zadanie: dzielić się dobra nowiną o Zmartwychwstałym. Kreatywnie: sposobem życia, słowem. Obyśmy tej najważniejszej informacji w historii świata, że On zmartwychwstał, nie zostawili jedynie w naszym chrześcijańskim getcie.

Komentarz do Ewangelii, 2 kwietnia 2018
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze