Komentarz do Ewangelii, 20 kwietnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 57-58). 

 

Miałem kilka momentów w życiu, kiedy szczególnie bałem się śmierci. Lęk mnie paraliżował, bo przecież mogę umrzeć teraz-zaraz. Zrozumiałem, że to też są momenty kryzysu wiary. Św. Jan w swoim liście pisał: „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk (1J 4,18). Proszę Boga o wiarę, o to, abym pamiętał, że śmierć jest początkiem lepszego życia i że w tej godzinie będę w ramionach najlepszego, miłosiernego Ojca.

Zobacz także
Wasze komentarze