Komentarz do Ewangelii, 23 maja 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami»” (Mk 9, 38-40). 

 

Czasem wydaje się nam, że w obszarze zainteresowania Boga jest miejsce tylko dla nas – ludzi Kościoła katolickiego, bo przecież zostaliśmy ochrzczeni, spotykamy się na modlitwie, staramy się żyć zgodnie z zasadami Ewangelii. To dla nas wielki dar i wyróżnienie. Działania Boga nie możemy ograniczać tylko „do nas”. Bóg czyni wiele i w innych Kościołach chrześcijańskich, wśród ludzi innych religii, a i wśród tych, którzy Go poszukują w skomplikowanych meandrach życia. Warto odkrywać Go jako kogoś, kto jest otwarty na wszystkich. 

Zobacz także
Wasze komentarze