Komentarz do Ewangelii, 27 maja 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20). 

 

To, że jako chrześcijanie mamy przekazywać wiarę, być przekonującymi w tym procesie jest dość oczywiste. Mamy być uczniami Chrystusa, w Jego szkole i ewangelizatorami. W tym procesie ważna jest Trójca Święta. Teologowie dogmatyczni lubią nazywać wewnętrzne relacje pomiędzy Osobami – życiem wewnątrz-Bożym. Jeśli jako wspólnota chrześcijańska, chrześcijanie mamy być przekonujący dla dzisiejszego świata, uczmy się od Osób Trójcy: z ich relacji doskonałej: miłości, jedności, pokoju, szacunku, troski… Wtedy jest szansa, że nowych uczniów Chrystusa przybędzie.

Komentarz do Ewangelii, 27 maja 2018
6 (100%) 4 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze