Komentarz do Ewangelii, 29 października 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego»” (Mt 22, 34-39). 

 

Bardzo poruszające. Jednak to działało. Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy poganie, jak pisze Tertulian, nawracali się, widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7). Mamy z tym kłopot i może dlatego w kościołach jakby mniej ludzi, bo mało jesteśmy przekonujący. Nie potrafimy miłować Boga i siebie wzajemnie wśród chrześcijan, a co dopiero innych ludzi albo samych siebie. Może czas powrócić do źródeł chrześcijaństwa? Do miłości?

Komentarz do Ewangelii, 29 października 2017
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze