Komentarz do Ewangelii, 4 maja 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem»” (J 15, 12). 

 

Z tym jest kłopot. Wystarczy włączyć Internet, telewizor, radio. Co jakiś czas wracam do ulubionego cytatu z rzymskiego kronikarza Tertuliana na temat chrześcijan. Kiedy poganie, jak pisze, nawracali się, widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7). Czas mnie – i nam – wrócić do korzeni, przejść od miłości „za coś”, do miłości „pomimo czegoś”: pomimo innych poglądów, koloru skóry, religii, pobożności, statusu materialnego, głupoty, orientacji. Właśnie po takiej miłości, bezinteresownej, pełnej pokoju, powinno się nas poznawać.

Komentarz do Ewangelii, 4 maja 2018
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze