Komentarz do Ewangelii, 5 września 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy” (Łk 4, 31-32). 

 

Zdumiewali się nauką Jezusa, bo „Jego Słowo było pełne mocy”. Biblijne sformułowanie „słowo pełne mocy” oznacza te słowa, które mają potwierdzenie w czynach, w życiu. Nie są pustą gadaniną. Takie powinno być to nasze chrześcijaństwo. Mniej powinno być w nim gadania, deklarowania, a więcej wprowadzania Ewangelii w życie. Mam głębokie przekonanie, że im bardziej będzie się tak działo, tym bardziej też nasze kościoły, na powrót, będą wypełniały się ludźmi. 

Komentarz do Ewangelii, 5 września 2017
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze