Komentarz do Ewangelii, 6 lipca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9, 11-13). 

 

Przekonujący jest dla mnie Bóg, dla którego nigdy nie będziemy na tyle ohydni, aby On nie chciał być z nami. Nie musimy przed Nim udawać, bo człowiek, także grzesznik, jest w centrum Jego zainteresowania. Dobrze by było, abyśmy to odkryli.

Zobacz także
Wasze komentarze