Bijatyka w ukraińskim parlamencie, Kijów, Ukraina.

Komentarz do Ewangelii, 7 marca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5, 18-19). 

 

Można różnie mierzyć wielkość czy geniusz człowieka. Chociażby po użyteczności wynalazków, po osiągnieciach finansowych czy innych. Nas, chrześcijan, będzie mierzyło się po miłości i wierności zasadom ustanowionym przez Boga. Obyśmy wyszli z tego bilansu jak najwyżej ocenieni. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze