Czêstochowa, 07.01.2017. Duszpasterz œrodowisk kibicowskich ks. Jaros³aw W¹sowicz (L) wyg³asza homiliê podczas mszy œw. w Kaplicy Cudownego Obrazu. IX Patriotyczna Pielgrzymka kibiców na Jasn¹ Górê odby³a siê, 7 bm. Do Czêstochowy zjechali kibice z ró¿nych klubów pi³karskich z ca³ej Polski. Motywem przewodnim pielgrzymki jest 75. rocznica powstania Narodowych Si³ Zbrojnych. (cat) PAP/Waldemar Deska ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Jasna Góra/ Dziewi¹ta pielgrzymka œrodowiska kibiców pi³karskich***

Komisja Maryjna KEP w trzechsetlecie koronacji jasnogórskiego obrazu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Komisję Maryjną Konferencji Episkopatu Polski powołali polscy biskupi podczas dwudniowego zebrania plenarnego w Warszawie. Zebranie wybrało też nowe składy innych komisji KEP – poinformował PAP rzecznik KEP ks. Piotr Rytel Andrianik.

Nowa komisja KEP ma się zajmować szeroko pojętym kultem maryjnym w Polsce i koordynować działalność mariologiczną różnych środowisk teologicznych. Powołano ją w roku trzechsetlecia koronacji jasnogórskiego obrazu Czarnej Madonny, stulecia objawień fatimskich i 140. rocznicy objawień w Gietrzwałdzie – wyjaśnił PAP jeden z konsultorów komisji paulin o. Mariusz Tabulski.

Przypomniał, że podobna komisja – powołana przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego – działała w latach 1956-1996. Zlikwidowana po zmianach organizacyjnych w KEP, została zastąpiona przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. „Uczelnie prowadziły swoje badania, oprócz tego naukowcy, którzy badali ten obszar wiary gromadzili się w Towarzystwie” – tłumaczył paulin.

„Z ich inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa, przy takich rocznicach, które przypadają w tym roku, wystąpiliśmy o odtworzenie komisji przy Episkopacie” – podkreślił.

Przewodniczącym nowej komisji został metropolita częstochowski abp. Wacława Depo, w jej skład weszli biskupi Łukasz Buzun, Henryk Ciereszko, Andrzej Jeż, i Jan Wątroba. Ojciec Tabulski jest jednym z 11 konsultorów tej komisji.

Rzecznik KEP poinformował, że nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski został przewodniczącym Rady Naukowej KEP, na której czele przez dwie kadencje stał bp Andrzej Dziuba. Przewodniczącym komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na pięcioletnią kadencję został bp Jacek Kiciński. Biskupi wybrali też konsultorów kilku komisji i rad, m.in. konsultorem Rady Naukowej został ks. dr hab. Sławomir Nowosad, a członkami zespołu ds. sanktuariów biskupi Edward Białogłowski, Stanisław Salaterski i Marek Szkudło.

Zebranie plenarne wybrało też środowiskowych duszpasterzy. Krajowym duszpasterzem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR został ponownie ks. Paweł Dubowik z diecezji opolskiej, a Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” ks. dr Andrzej Panasiuk z archidiecezji gnieźnieńskiej.

Delegatem KEP ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Fundacji „L’Arche” został bp Henryk Ciereszko, delegatem ds. duszpasterstwa akademickiego bp Marek Marczak, a bp Tadeusz Pikus asystentem kościelnym Krajowej Rady Katolików Świeckich. Bp Damian Muskus zajmie się pracą jako delegat KEP dla wspólnot intronizacji Serca Jezusowego – podał rzecznik Episkopatu.

Fot. PAP/Waldemar Deska

Komisja Maryjna KEP w trzechsetlecie koronacji jasnogórskiego obrazu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze