Kościół z Rokitna na liście Pomników Historii?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Trwają starania o wpisanie na listę Pomników Historii kościoła w Rokitnie (Lubuskie). Należy on do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce – poinformował Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć.

Skarbem świątyni jest cudowny obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej (znanym też jako obraz Matki Bożej Rokitniańskiej) z XVI wieku:

Zdjęcie: ołtarz w bazylice

„Kilka dni temu właśnie w Rokitnie odbył się Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Przybliżono na nim najcenniejsze zabytki regionu oraz zrealizowane w nich prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie. Pobyt w Rokitnie stworzył możliwość szerszego zaprezentowania tamtejszego kościoła nie tylko konserwatorom wojewódzkim, ale również cenionym w środowisku wybitnym konserwatorom dzieł sztuki” – mówi konserwator Bielinis-Kopeć.

Oględziny po 20 latach
Dodała, że korzystając z okazji poddano oględzinom cudowny obraz Matki Bożej Rokitniańskiej. Dzieło ostatni raz konserwowano przed ponad 20 laty, stąd konieczne było dokonanie oceny jego obecnego stanu zachowania i ustalenie, czy nie wymaga zabiegów konserwatorskich. Oględzin dokonała prof. Bogumiła Rouba z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Towarzyszyli jej prof. Andrzej Koss oraz Marcin Kozarzewski z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie „Ustalono, że obraz jest w dobrym stanie, nie wymaga podejmowania prac konserwatorskich, jednak zalecono jego monitorowanie” – dodała Bielinis-Kopeć. Świątynia w Rokitnie jest dziełem uznanego architekta królewskiego Karola Marcina Frantza.

Zdjęcie: bazylika w Rokitnie

 

Budowę kościoła rozpoczęto w 1742 roku z inicjatywy opata cystersów bledzewskich Józefa Michała Górczyńskiego. Prace zostały ostatecznie zakończone w 1756 r. za czasów opata Michała Józefa Loki. Opat był zarazem fundatorem wystroju i wyposażenia wnętrza. Było ono dziełem rzeźbiarza Christiana Gruenewalda z Legnicy i włoskiego malarza Francesco Arculario, który ozdobił sklepienia świątyni monumentalnymi malowidłami, przedstawiającymi sceny z życia Najświętszej Marii Panny oraz Starego i Nowego Testamentu.

Na wyposażenie wnętrza składa się ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej Rokitniańskiej, ołtarze boczne, stalle, ambona, sakramentarium, chrzcielnica oraz prospekt organowy. Całość stanowi spójną kompozycję o wysokich walorach artystycznych i historycznych.

Duchowa stolica diecezji
Sanktuarium w Rokitnie jest duchową stolicą diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a Matka Boża Cierpliwie Słuchająca jej patronką. Tamtejszy kościół ma rangę bazyliki mniejszej, a samo sanktuarium jest miejscem pielgrzymek i najważniejszych wydarzeń religijnych na Ziemi Lubuskiej.

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Status ten nadaje prezydent RP. Lista Pomników Historii zawiera obecnie 81 pozycji. Z województwa lubuskiego są na niej: poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu, pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu, drewniany kościółek w Klępsku i Park Mużakowski w Łęknicy.

Kościół z Rokitna na liście Pomników Historii?
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze