Kraków: III Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O prześladowaniach religijnych wobec chrześcijan i wyzwaniach jakie stoją przed społecznością międzynarodową będą mówić uczestnicy III Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan, który 17 listopada odbędzie się w Krakowie. W tym roku duchowni, przedstawiciele Kościołów prześladowanych oraz politycy europejscy będą rozmawiać na temat możliwego powrotu do swoich ojczyzn tych, którzy zostali z nich wygnani za wiarę lub zostali zmuszeni do ucieczki przed prześladowaniami.

Podczas Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan eksperci i zaproszeni goście starają się odpowiedzieć na wyzwania stojące przed wspólnotami chrześcijańskimi prześladowanymi w różnych częściach świata, głównie na Bliskim Wschodzie. Zdaniem prof. Ryszarda Legutki, pomysłodawcy kongresu, problem prześladowania chrześcijan na całym świecie osiąga skalę trudną do wyobrażenia.

– W odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed społecznością międzynarodową, zdecydowałem się zaprosić do Krakowa specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i przedstawicieli Kościoła Bliskiego Wschodu oraz duchownych, którym bliski jest los naszych cierpiących braci i sióstr prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Celem Europejskiego Kongresu w obronie prześladowanych chrześcijan jest wypracowanie kierunków działań prawnych i politycznych, które mogłyby wpłynąć na ograniczenie tego okrutnego zjawiska – podkreśla prof. Ryszard Legutko.

Wśród uczestników tegorocznego kongresu będą m.in. ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, były sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP, Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier w Polsce, Jan Figel, specjalny wysłannik Komisji Europejskiej ds. wolności wyznania i religii poza UE. W wydarzeniu uczestniczyć będzie także Ellen Kryger Fantini z Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie.

Organizatorzy podkreślają, że w wyniku pierwszych dwóch edycji kongresu powstał zestaw rekomendacji dla rządów, parlamentów, instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, które pozwoliłyby walczyć o zabezpieczenie losu nękanych za wiarę ludzi. W tym roku zaproszeni goście będą rozmawiać na temat możliwego powrotu do swoich ojczyzn, miast i wiosek tych, którzy zostali z nich wygnani za wiarę lub zmuszeni byli uciec przed prześladowaniami.

Kongres odbędzie się 17 listopada w sali konferencyjnej Hotelu Europejskiego w Krakowie. W trakcie wydarzenia zaplanowano dwa panele: „Prawo do powrotu – wyzwania dla polityków” i „Prawo do powrotu – rola organizacji pozarządowych”.

Głównym celem Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan jest ukazanie skali prześladowań oraz wypracowanie kierunków działań głównie prawnych i politycznych, które wpłyną na ograniczenie tego zjawiska.

Pomysłodawcą wydarzenia jest poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko, a organizatorami Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Andrzej Duda.

Zobacz także
Wasze komentarze