Kraków, 28.01.2017. Abp Marek Jêdraszewski podczas uroczystego ingresu w katedrze na Wawelu, 28 bm. Abp Marek Jêdraszewski oficjalnie obj¹³ urz¹d metropolity krakowskiego, zastêpuj¹c kard. Stanis³awa Dziwisza, który przeszed³ na emeryturê. W uroczystoœci w wawelskiej katedrze bior¹ udzia³ przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych z prezydentem Andrzejem Dud¹ i premier Beat¹ Szyd³o, duchowieñstwo i wierni. (cat) PAP/Jacek Bednarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Abp Jêdraszewski: podejmijcie wraz ze mn¹ trud g³oszenia Chrystusa***

Kraków: nowy kapelan abp. Jędraszewskiego

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Abp Marek Jędraszewski mianował na swojego kapelana ks. Rafała Wilkołka, pochodzącego z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku kapłana archidiecezji krakowskiej.

Ks. Rafał Wilkołek urodził się w 1982 r. w Myślenicach. W 2003 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 2009 r. przyjmując święcenia kapłańskie z rąk metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii świętych Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. W latach 2011-2015 studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Po powrocie do Polski pracował duszpastersko w parafiach w Skawinie, Mogilanach i Krakowie oraz kontynuował pisanie pracy doktorskiej na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II. W rozprawie naukowej zajmuje się wiarygodnością teologii Mikołaja z Kuzy wobec współczesnej fenomenologii francuskiej.

Jest współzałożycielem Fundacji „Misericors – codzienna aplikacja miłosierdzia”. W czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 pełnił funkcję komentatora liturgicznego.

Fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Kraków: nowy kapelan abp. Jędraszewskiego
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze