KUL: Krzysztof Penderecki doktorem honoris causa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Krzysztof Penderecki, światowej sławy polski kompozytor, otrzymał dziś tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość nadania tego tytułu 82-letniemu twórcy jest jednym z najdonioślejszych momentów trwającego w Lublinie V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat KUL osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki, religii lub kultury. Honorowy doktorat przyznano artyście jako wyraz szacunku jego dla dzieł oraz uznania dla wrażliwego humanisty propagującego w swojej sztuce najgłębsze ideały, mocno zakorzenione w tradycji biblijnej.

Laudację podczas uroczystości, która odbywa się w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego KUL wygłosił prof. Leszek Mądzik – znany w świecie reżyser i pedagog, twórca Sceny Plastycznej KUL.

Zauważył on, że twórczość polskiego kompozytora jest odkrywaniem kolejnych tajemnic istnienia. „W obecnej rzeczywistości, gubiącej wartości i niszczącej duchowość człowieka, przykład Krzysztofa Pendereckiego napawa nadzieją na odnalezienie wyjścia z labiryntu absurdu i dehumanizacji” – powiedział prof. Mądzik.

W swojej laudacji przywołał też jedną z wypowiedzi kompozytora: „Moja sztuka, wyrastając z korzeni głęboko chrześcijańskich, dąży do odbudowania metafizycznej przestrzeni człowieka strzaskanej przez kataklizmy XX wieku. Przywrócenie wymiaru sakralnego rzeczywistości jest jedynym sposobem uratowania człowieka. Sztuka powinna być źródłem trudnej nadziei”.

Krzysztof Penderecki jest jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów. Urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Wychował się w rodzinie o ormiańskich i niemieckich korzeniach. W latach 1955-1958 studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, której to uczelni został po latach rektorem, a do dzisiaj jest jej profesorem.

Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu utwory komponowane w tzw. technice zwanej sonoryzmem. Do najwybitniejszych należy ‚Pasja wg św. Łukasza”. U progu lat 70. XX w. Penderecki porzucił technikę sonorystyczną, i powrócił do technik tonalnych orkiestrując w stylu niemieckiej muzyki symfonicznej z końca XIX stulecia.

W swej twórczości artysta sięga do wielkich i uniwersalnych tematów, związanych z religią i historią. Do najważniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego należą: „Pasja wg św. Łukasza”, „Polskie Requiem”, „Ofiarom Hiroszimy – tren”, za który otrzymał w Paryżu nagrodę UNESCO czy symfonia-oratorium „Siedem bram Jerozolimy”, przygotowana na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta.

Fragmenty dzieł Krzysztofa Pendereckiego wykorzystał Andrzej Wajda w filmie „Katyń”.

Po śmierci Jana Pawła II w 2005 r. na jego cześć Penderecki skomponował na orkiestrę kameralną „Chaconne – in memoria Giovanni Paolo II”.

W 2005 r. kompozytor został odznaczony przez prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Zobacz także
Wasze komentarze