Le¿ajsk (woj. podkarpackie), 08.03.2017. Chasydzi z Europy, USA, Kanady i Izraela bior¹ udzia³ w uroczystoœciach z okazji 231. rocznicy œmierci cadyka Elimelecha w Le¿ajsku, 8 bm. ¯ydzi modl¹ siê przy grobie cadyka, który zgodnie z wierzeniami w rocznicê swojej œmierci zstêpuje z nieba i zabiera do Boga ich proœby o zdrowie, pomyœlnoœæ dla dzieci i sukcesy w pracy. (dd/nlat) PAP/Darek Delmanowicz

Leżajsk: Pielgrzymka Żydów do grobu Cadyka [GALERIA]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Około sześciu tysięcy chasydów z Europy, USA, Kanady i Izraela wzięło udział w uroczystościach z okazji 231. rocznicy śmierci cadyka Elimelecha w Leżajsku (woj. podkarpackie).

Uroczystości rozpoczną się w nocy ze środy na czwartek i potrwają do czwartkowego wieczoru. Przyjeżdżający do Leżajska Żydzi będą uczestniczyć w modlitwach przed grobowcem cadyka. Wierzą, że cadyk w rocznicę swojej śmierci (zmarł 11 marca 1787 roku) zstępuje z nieba i zabiera do Boga ich prośby o zdrowie, pomyślność dla dzieci lub sukcesy w pracy. Zapisują je na karteczkach zwanych kwitełe i składają przy grobie cadyka. Modlitwom przy grobowcu cadyka, tzw. ohelu towarzyszą tradycyjne tańce i śpiewanie psalmów.

Przed modlitwą Żydzi obmywają się w mykwie, czyli specjalnej łaźni. Modlitwy i wszelkie obrzędy trwają dwie, trzy godziny. Po zakończonych modłach Żydzi jedzą koszerny posiłek, składający się m.in. ze stosownie przyrządzonego mięsa wołowego, ryb, jajek, owoców i warzyw. W modlitwach uczestniczą także kobiety zbierające się w osobnym, specjalnie dla nich wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się także na kirkucie, czyli żydowskim cmentarzu.

Henryk Ślanda z Fundacji Chasydów Leżajsk-Polska podkreśla, że ze względu na ograniczoną liczbę noclegów Żydzi, którzy zakończą modły, opuszczają zwykle Leżajsk, aby ustąpić miejsca kolejnym grupom, które w tym roku będą przybywać do czwartkowego wieczoru. Większość z nich przybywa do Polski samolotami. Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce spodziewa się, że w środę i czwartek z samego tylko Izraela przyleci około 20 czarterowych samolotów, które przywiozą 2,5 tys. pasażerów. Ich przylot poprzedzi uruchomienie regularnego połączenia z Jasionki do Tel Awiwu, które ruszy 11-go marca.

Święto rocznicy śmierci cadyka Elimelecha jest ruchome (reguluje to kalendarz żydowski), dlatego przyjazdy pielgrzymów chasydów każdego roku przypadają w innych terminach, ale najczęściej w marcu. „Cadyk zmarł w miesiącu adar, który przypada mniej więcej w naszym marcu. Ale co kilka lat miesiąc adar występuje dwa razy, stąd niekiedy pielgrzymki chasydów odbywają się w dwóch terminach”.

Uzdrowiciel duszy i ciała
Elimelech Weissblum był jednym z trzech najbardziej znanych cadyków dawnej Polski. Zasłynął jako uzdrowiciel dusz i ciał oraz jako najbardziej aktywny głosiciel chasydyzmu – buntowniczego nurtu religijno-mistycznego w judaizmie. Ruch ten narodził się w latach trzydziestych XVIII wieku na Ukrainie i obszarach Polski południowo-wschodniej. Głosił, że Bogu można służyć nie tylko przez wypełnianie prawa i modlitwę, ale także przez codzienne obowiązki. W 1772 roku cadyk utworzył w Leżajsku centrum swojej działalności.

Święte miejsce chasydów
Leżajsk, zamieszkiwany przez bardzo liczną społeczność żydowską, do II wojny światowej należał do najważniejszych ośrodków chasydyzmu na ziemiach polskich. Tradycja odwiedzania grobu cadyka Elimelecha z Leżajska odżyła ponownie w latach 70-tych ubiegłego wieku. Dla chasydów Leżajsk wraz z gromem cadyka Elimelecha jest jednym z najświętszych miejsc na świecie. Chasydzi przybywają tam nie tylko z okazji rocznicy śmierci cadyka, ale także z okazji różnych świąt żydowskich, w trakcie prywatnych pielgrzymek i wycieczek po Polsce (fot: Darek Delmanowicz, PAP)

 

Galeria (6 zdjęć)
Leżajsk: Pielgrzymka Żydów do grobu Cadyka [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze