YouTube

Litwa: papież mianował nowego biskupa Telsz

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież mianował nowego ordynariusza diecezji Telšiai (Telsze) na Litwie. Został nim 48-letni, dotychczasowy biskup pomocniczy i administrator apostolski archidiecezji kowieńskiej Algirdas Jurevičius. Jego ingres do katedry w Telszach odbędzie się 29 czerwca.

Algirdas Jurevičius urodził się 24 marca 1972 r. w mieście Jewie (Vievis) w diecezji koszedarskiej (Kaišiadorys). Uczył się w konserwatorium muzycznym w Wilnie, a jednocześnie przez pięć lat był organistą i dyrygentem chóru w kościele św. Anny w Jewiach. Zanim w 1991 r. wstąpił do seminarium duchownego w Kownie, uczył religii w jednej ze szkół średnich w Wilnie. 6 września 1993 r. grał na organach w czasie mszy św., którą Jan Paweł II odprawił w Kownie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 grudnia 1996 r. w Koszedarach.

Przez dwa lata studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Jednocześnie był wikariuszem parafii w Koszedarach i wychowawcą w seminarium w Kownie. Od 1998 r. był administratorem parafii w Aukštadvaris (Wysoki Dwór) i Vytautava, a także kapelanem w szkole katolickiej. Od 2000 do 2004 r. studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno Teologicznej św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, gdzie obronił doktorat z teologii pastoralnej. Pomagał w tym czasie w duszpasterstwie polonijnym w Hanau i odpowiadał za duszpasterstwo diaspory litewskiej w Stuttgarcie.

>>> Kard. Tamkevičius: w łagrze mszę św. odprawiałem w futerale od okularów [ROZMOWA]

Po powrocie do diecezji koszedarskiej był ekonomem diecezjalnym, członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów, wikariuszem generalnym diecezji i wykładowcą w seminarium duchownym w Wilnie. W latach 1998–2008 był notariuszem procesu beatyfikacyjnego litewskiego męczennika abp. Teofila Matulionisa, a od 2017 r. jest postulatorem jego procesu kanonizacyjnego. 2 lipca 2018 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Kownie (sakrę biskupią przyjął 19 sierpnia). Od marca 2019 r. jest administratorem apostolskim archidiecezji kowieńskiej. W konferencji episkopatu Litwy odpowiada za kwestie doktrynalne. Jest autorem publikacji o charakterze teologicznym i duszpasterskim.

Zobacz także
Wasze komentarze